dscn127312 maja 2016 roku w Gimnazjum nr 1 w Nisku odbył się Gminny Konkurs Matematyczny„KAKTUS 2016”. Patronat nad imprezą sprawował Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.
Głównymi celami konkursu było:
- Motywowanie szkół do rozpoznania i rozwijania kompetencji oraz zainteresowań
i uzdolnień matematycznych uczniów.
- Integrowanie uczniów gimnazjów powiatu niżańskiego interesujących się matematyką.
- Rozwijanie matematycznych zainteresowań i uzdolnień.
- Inspirowanie uczniów do lepszego przygotowania się do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
- Umożliwienie uczniom przeżycia chwil zdrowej rywalizacji.
- Pokazanie uczniom piękna tego przedmiotu i czystości metod dedukcyjnych.

W konkursie wzięło udział 27 uczniów delegowanych przez nauczycieli matematyki z każdej klasy następujących  gimnazjów naszej gminy: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 w Nisku, Publiczne Gimnazjum w Zarzeczu i Gimnazjum w Nowosielcu.

Czas przeznaczony na rozwiązanie 5 zadań otwartych wynosił maksymalnie  60 minut. Prace konkursowe oceniane były przez komisję, w skład której wchodzili nauczyciele matematyki uczący we wszystkich gimnazjach.

Najlepsze wyniki w konkursie uzyskali:

- wśród uczniów klas pierwszych:

I   miejsce - Bartosz Młynarski – Gimnazjum nr 1 w Nisku
II  miejsce - Anna Szajwaj – Zespół Szkół  w Zarzeczu
III miejsce - Patryk Madej – Zespół Szkół  nr 3 w Nisku

- wśród uczniów klas drugiech:

I miejsce - Patryk Rychlak – Gimnazjum nr 1 w Nisku
II miejsce - Jakub Porcja –  Gimnazjum nr 1 w Nisku
III miejsce - Dagmara Czarnota  - Zespół Szkół w Nowosielcu

- wśród uczniów klas trzecich:

I miejsce - Paweł Żak – Zespół Szkół w Nowosielcu
II miejsce - Piotr Stankiewicz – Gimnazjum nr 1 w Nisku
III miejsce - Jakub Piotr Porcja – Gimnazjum nr 1 w Nisku

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i kalkulatory, a laureaci nagrody książkowe i pendrive ufundowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz sponsora. W imieniu władz miasta nagrody wręczyła  pani Teresa Sułkowska - wiceburmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz pani Renata Partyka - dyrektor Gimnazjum nr 1 w Nisku. Ponadto nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymali albumy o naszym mieście oraz dyplomy uznania za  wkład i zaangażowanie w pracę ze swoimi  podopiecznymi. Podziękowania od pani burmistrz za przygotowanie konkursu  otrzymały jego organizatorki - nauczycielki matematyki w Gimnazjum nr 1 w Nisku:  p. Anna Kuryła, p. Barbara Mierzwa i p. Aleksandra Jackowicz.

Tekst i zdjęcia - Gimnazjum nr 1 w Nisku

Galeria zdjęć