budynek urzduGmina Nisko zajęła 5. miejsce na Podkarpaciu i 86. miejsce w Polsce w najnowszym prestiżowym Rankingu Samorządów przeprowadzonym przez Rzeczpospolitą. W kategorii gmin miejsko-wiejskich głównymi kryteriami oceny były rozwój i stan finansów.

Jak co roku Nisko wzięło udział w rankingu polskich samorządów od kilkunastu lat organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita. W tym roku do konkursu w kategorii gmin miejsko-wiejskich zgłosiło się kilkaset samorządów.

Kryteria oceny miast i gmin zostały ustalone przez ośmioosobową kapitułę na czele z byłym premierem RP Jerzym Buzkiem. Ranking został podzielony na dwa etapy. W pierwszym wybrane zostały miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2012-2015 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. W kolejnym etapie pod uwagę kapituła brała dynamikę wzrostu wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wartość środków unijnych jakie w latach 2012-2015 wpłynęły na rachunek budżetu gminy, czy obowiązujący od 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia. Do drugiego etapu w sumie zakwalifikowało się 565 samorządów, w tym 250 o statusie gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Nisko uplasowało się wysoko, bo na 86. miejscu w kraju i 5. miejscu na Podkarpaciu wyprzedzając m.in. Stalowa Wolę.