herb nisko1Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 124/2016 z dnia 02 sierpnia 2016 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 04 sierpnia 2016 r.  do 25 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń można zapoznać się z wykazem nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Zobacz wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (pdf)