img 6310Burmistrz Gminy i Miasta Nisko przyznał stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki nauczania oraz spełnili kryteria określone regulaminem przyznawania stypendiów uchwalonym przez Radę Miejską w Nisku.

To kolejny rok, kiedy Burmistrz docenia osiągnięcia uczniów, motywując ich do dalszej pracy, do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.

Do ubiegania się o stypendium w bieżącym roku mieli prawo uczniowie VI klas publicznych szkół podstawowych oraz I, II, III klas publicznych gimnazjów z terenu Gminy i Miasta Nisko.

Po spełnieniu kryteriów  określonych w §2 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych 27 uczniów otrzymało stypendium – 9 ze szkół podstawowych i 18 z gimnazjów. By dostać świadczenia uczniowie musieli m.in. otrzymać wzorową ocenę z zachowania oraz wypracować średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych minimum 5.6 dla uczniów gimnazjów i 5.8 dla uczniów szkół podstawowych, lub osiągnąć niższą średnią –  odpowiednio 4.75 i 5.0, ale być jednocześnie laureatem konkursów przedmiotowych, olimpiad bądź posiadać wybitne osiągnięcia sportowe. 

Przez okres 10 miesięcy uczniowie szkół podstawowych będą pobierać stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie, a uczniowie gimnazjów stypendium w wysokości 120 zł miesięcznie.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło sie podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 31 sierpnia.

Galeria zdjęć