podpisanie umowyRusza budowa sali gimnastycznej i infrastruktury okołosportowej przy Zespole Szkół w Zarzeczu. W piątek 23 września doszło do podpisania umowy z wykonawcą inwestycji – firmą REM-BUD, a w poniedziałek 26 września do oficjalnego przekazania placu budowy.

Inwestycja od dawna była wyczekiwana przez mieszkańców Zarzecza, szczególnie przez uczniów i środowisko nauczycieli. Do tej pory dzieci korzystały z niewielkiej i nieco archaicznej w wyposażeniu sali przy szkole. Teraz to się zmieni, bo pod koniec przyszłego roku do dyspozycji będą miały pełnowymiarową halę sportową z niezbędną infrastrukturą.

– Umowa na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Zarzeczu została podpisana, przetarg rozstrzygnięto. Mamy teren, pieniądze, ruszamy z budową – mówi Julian Ozimek Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

W podpisaniu umowy na realizację zadania uczestniczyli Julian Ozimek Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Maria Nabrzeska Skarbnik Gminy i Miasta Nisko oraz Bronisław Drąg właściciel firmy REM-Bud ze Stalowej Woli. Zakres robót obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i nawierzchniami utwardzonymi. Sala gimnastyczna składać się będzie z boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do gry w siatkówkę, piłkę nożną, koszykówkę oraz piłkę ręczną. Pojawi się wyposażenie takie jak trybuny, kotara grodząca, tablica elektryczna, drabinki gimnastyczne. Ponadto wybudowane zostaną pomieszczenia socjalne, sala wielofunkcyjna i korekcyjna. Standardowo firma wykona nawierzchnie utwardzone, drogę przeciwpożarową wraz z placem manewrowym, przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i przyłącze przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę wraz z hydrantem zewnętrznym. Będą również przeprowadzone roboty budowlane w starej, istniejącej sali gimnastycznej w zakresie przebudowy szatni i sanitariatów z wykonaniem instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, oraz wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej. Ponadto zakupione zostanie nowoczesne wyposażenie do szkolnej pracowni matematyczno-przyrodniczej.

Realizacja zadania będzie kosztować około 2 750 000 zł, przy czym na inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 1 000 000 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki również w kwocie 1 000 000 zł. Termin zakończenia prac budowlanych upływa w listopadzie 2017 roku.