sport naborBurmistrz Gminy i Miasta Nisko rozpatrzył wnioski na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu.

Wykaz klubów sportowych dofinansowanych w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2016 roku.

 

Nazwa Klubu Sportowego

Adres

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

Miejski Klub Sportowy

„SOKÓŁ”

ul. Kościuszki 20

37-400 Nisko

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie szkolenia utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży począwszy od 8 roku życia”

50 000,00zł

Amatorski Klub Sportowy „ORKAN”

Plac Wolności 7

37-400 Nisko

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć szkoleniowych wśród dzieci i młodzieży”

10 000,00zł

Klub Sportowy

Zarzecze

ul. Mickiewicza 24

37-400 Nisko

Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizowanie zawodów sportowych i meczy dla mieszkańców Gminy i Miasta Nisko

15 000,00zł

Klub Sportowy Podwolina

ul. Kochanowskiego 32

37-400 Nisko

Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz organizowanie zawodów dla dzieci i młodzieżyz terenu Gminy i Miasta Nisko

10 000,00zł

SKS GALENA Racławice

ul. Lubelska 5A

37-400 Nisko

"Podniesienie jakości zajęć i imprez sportowych poprzez zakup sprzętu sportowego i rozbudowa istniejącej bazy sportowej w miejscowości Racławice"

10 000,00zł

Razem:

  

95 000,00 zł

 

Kluby sportowe, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań z zakresu sportu w niższej kwocie niż przez nie wnioskowana przed podpisaniem umowy muszą złożyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Mista Nisko (pok. Nr 7), Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.

Pobierz: