nisko herbCałkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr RPPK.04.04.00-18-0102/16-00 zawartą w dniu 30 maja 2017 r. wynosi:

14 794 970,83 PLN, w tym:

   6 000 000,00 PLN - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   8 794 970,83 PLN - wkład własny Gminy Stalowa Wola, Gminy i Miasta Nisko oraz Gminy Pysznica.

OKRES REALIZACJI

31.07.2017 r. – 31.10.2018 r.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zapewnienie ochrony i dostępu do unikalnych dóbr kultury oraz wprowadzenie nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowa Wola w oparciu o prowadzoną działalność instytucji kultury z terenu Stalowej Woli, Niska i Pysznicy.

Zobacz więcej informacji w pliku pdf ico pdf