jubileusz pary 26W sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko 24 listopada odbyła się uroczystość Złotych Godów Małżeńskich. Medale Prezydenckie po 50 latach wspólnego życia otrzymało 3 pary.

Wśród dostojnych jubilatów obchodzących Złote Gody znaleźli się Maria i Władysław Bereza, Stanisława i Jan Rakoczy oraz Irena i Stanisław Sztorc.

Małżonkowie, którzy kilka dekad temu ślubowali sobie wierność i miłość otrzymali odznaczenia za długoletnie pożycie, nadane przez Prezydenta RP. Wręczali je Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Julian Ozimek, Przewodniczący Rady Miejskiej, Waldemar Ślusarczyk oraz Lucyna Drąg, kierownik USC w Nisku. Oprócz medali jubilaci otrzymali pamiątkowe ryngrafy, legitymacje, listy gratulacyjne oraz upominki. Na ręce pań złożone zostały bukiety kwiatów.

Galeria zdjęć