be smarterthan yoursourcesRegulamin konkursu literackiego „Opowiem Wam legendę...”
1. Cele konkursu:
• rozbudzanie zainteresowań literackich;
• rozwijanie wyobraźni;
• zainteresowanie uczestników konkursu lokalną przyrodą i historią;
• promowanie terenów Niska.

2. Termin
Prace należy składać w terminie od 5 lutego do 13 kwietnia 2018 r.
Rozwiązanie konkursu nastąpi 10 maja 2018 r.
3. Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do trzech kategorii wiekowych:
• I kategoria – dzieci (klasa VI-VII szkoła podstawowa i klasy II i III gimnazjum);
• II kategoria – młodzież (szkoła średnia);
• III kategoria – dorośli.
4. Organizator
Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku.
5. Warunki uczestnictwa
• opisana legenda musi opierać się na faktach i postaciach historycznych związanych z Niskiem;
• nadesłane prace (legendy) nie mogą przekroczyć 6 stron tekstu w formacie A4;
• czcionka Times New Roman 12; interlinia 1,5;
• każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, niepublikowaną nigdzie wcześniej pracę;
• konkurs skierowany jest do osób indywidualnych – regulamin nie dopuszcza składania prac zbiorowych;
• prace należy przesłać lub przynieść do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku ul. Tysiąclecia 12A, 37-400 Nisko lub przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 13 kwietnia 2018 r.;
• prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem, a także podać nr telefonu oraz kategorię wiekową;
• uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie treści nadesłanej legendy z podaniem jej autora na stronach internetowych biblioteki oraz Urzędu Gminy i Miasta Nisko;
• wyróżnione prace mogą zostać wydane w specjalnej publikacji;
6. Pozostałe postanowienia:
• Legendy będą oceniane przez trzyosobowe jury powołane przez Organizatora konkursu;
• Komisja konkursowa będzie oceniać legendy biorąc pod uwagę następujące kryteria: wartość merytoryczna, związek z Niskiem i wyraz artystyczny;
• Jury konkursu powołane przez Organizatora dokona oceny i wybierze najlepsze prace;
• Organizator zastrzega sobie prawo do:
➢ zamiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian prawnych lub istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie Konkursu;
➢ odstąpienie od organizowania konkursu bez podania przyczyny;
➢ nierozstrzygnięcie konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac;
➢ dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępnione osobom trzecim;
➢ regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej biblioteki http://www.mbp.nisko.pl.