nckrozbudowa 7Trwa rozbudowa Niżańskiego Centrum Kultury  „Sokół” w Nisku. Realizacja inwestycji potrwa do końca roku. Po tym czasie mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu oraz szerokiej oferty kulturalnej.

Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” jest realizowane w ramach projektu "Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola", na który Gmina Nisko pozyskała dofinansowanie. Środki zostały przyznane z RPO WP na lata 2014-2020 (działanie 4.4 Kultura).

Wykonawcą zadania jest firma ZRB KOREM z Jeżowego. Cała inwestycja będzie polegać na przebudowie i rozbudowie budynku Niżańskiego Centrum Kultury "Sokół" wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia. Wartość zadania to 7,8 miliona złotych, w tym dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych. W zakres inwestycji wchodzi budowa nowej części obiektu od strony północno – zachodniej budynku, przebudowa i remont istniejącego wnętrza budynku oraz budowa parkingu, a także nowe zagospodarowanie działki wokół budynku.

NCK „Sokół” mieści się obecnie w budynku wybudowanym w 1904 roku. W przeszłości budynek był siedzibą niżańskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, które prowadziło ożywioną działalność. W latach późniejszych budynek pełnił funkcję kina. W przestarzałymi obiekcie znajduje się sala kinowa z niewielką sceną, dwa hole i kilka pomieszczeń biurowych. Niestety ze względu na ograniczenia lokalowe większość zajęć prowadzona jest w sali gimnastycznej PSP nr 1. Sala kinowa pełniąca funkcję sali widowiskowej nie posiada zaplecza technicznego, magazynowego  oraz garderoby. Ponadto budynek nie był przystosowany dla osób niepełnosprawnych, brakowało także miejsc parkingowych.

W trakcie rozbudowy zostanie odnowiona elewacja starej części budynku, która  będzie również wzbogacona o płaskorzeźby muz. W nowej części elementem dominującym będzie szkło, natomiast elementem łączącym starą i nową część będą detale z czerwonej cegły. Powstaną pracownie: muzyczna, fotograficzna, plastyczna oraz sala taneczna i sala multimedialna. Projekt zakłada również utworzenie foyer, które zaadoptowane będzie na cele wystawiennicze. Zmodernizowana zostanie scena i  sala widowiskowa. Pojawi się wyposażenie w postaci nowoczesnego oświetlenia, nagłośnienia, kurtyny, mechanizmu do scenografii oraz zaplecza magazynowo – garderobianego.

Po rozbudowie zostaną wyeliminowane bariery architektoniczne uniemożliwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do kultury (wybudowany zostanie podjazd, wydzielone będą miejsca parkingowe, powstanie toaleta dla niepełnosprawnych).

Teren i plac obok budynku będzie wyposażony w elementy małej architektury, elewacja zyska podświetlenie, powstanie parking z 25 miejscami postojowymi.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec października 2018 roku.

nckrozbudowa 1nckrozbudowa 2nckrozbudowa 3nckrozbudowa 4nckrozbudowa 5nckrozbudowa 6nckrozbudowa 7nckrozbudowa 8nckrozbudowa 9nckrozbudowa 10nckrozbudowa 11nckrozbudowa 12nckrozbudowa 13nckrozbudowa 14nckrozbudowa 15nckrozbudowa 16