lgd ico v2Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w terminie od 26 kwietnia 2018 r. do 9 maja 2018 r. przeprowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach następującego zakresu tematycznego

1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - w ramach Przedsięwzięcia 3.1.2 Punkt wsparcia przedsiębiorczości lokalnej – limit środków 50 000,00 zł;

W związku z planowanym naborem wniosków Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkie osoby zainteresowane, szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych, do udziału w spotkaniach informacyjnych. Harmonogram spotkań informacyjnych zamieszczony został poniżej.

Treść ogłoszeń o naborze wniosków, jak również wszelkie niezbędne dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania pod adresem – www.lgdnisko.pl.  Ponadto informujemy, iż zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru, za udział wnioskodawcy
w spotkaniu informacyjnym przyznawane są punkty na etapie oceny i wyboru wniosków przez Radę LGD.

Harmonogram spotkań informacyjnych:

 

Lp.

Miejscowość

Miejsce spotkania

Termin Spotkania

Godzina spotkania

1

Harasiuki

Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach

23.04.2018 r.

10:00

2

Krzeszów

Urząd Gminy w Krzeszowie – sala narad

23.04.2018 r.

11:30

3

Rudnik nad Sanem

Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem – sala posiedzeń

23.04.2018 r.

13:00

4

Ulanów

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie – sala narad

24.04.2018 r.

10:00

5

Jarocin

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie

24.04.2018 r.

11:00

6

Nisko

Urząd Gminy i Miasta w Nisku – sala narad

24.04.2018 r.

13:00

7

Jeżowe

Urząd Gminy w Jeżowem – sala narad

25.04.2018 r.

14:00