ico infoRządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych "Aktywna Tablica" został ogłoszony w Dz.U. z dn. 21 lipca 2017r. poz. 1401 na lata 2017 – 2019.

Gmina Nisko wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację programu w pierwszym terminie do 15.09.2017r. i do końca 2017 roku program w części finansowej został zrealizowany, natomiast w części merytorycznej realizacja trwa do dnia 15 czerwca 2018r., zgodnie z Umową o udzielenie dotacji celowej.

W programie bierze udział 6 szkół podstawowych w Gminie Nisko: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, Podstawowa nr 4 – ZSP nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowosielcu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarzeczu. Ogółem zostały zakupione pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 99 133,60 zł, z czego kwota wykorzystanej dotacji wynosi 79 306,88zł a wkład własny Gminy 19 826,72zł.

Zakupione pomoce naukowe to wysokiej klasy sprzęt technologiczny wykorzystywany do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno–komunikacyjnych (TIK ). Są to: tablice interaktywne (8 szt.), głośniki (2 szt.), projektory (11 szt.), monitory interaktywne (3 szt.). Szkoły, które uzyskały wsparcie finansowe podjęły działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające na uczestniczeniu nauczycieli w konferencjach i szkoleniach, organizowaniu międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli przy opracowaniu scenariuszy zajęć edukcyjnych i dzieleniem się przykładami dobrych praktyk.