ico infoUstawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r poz. 1774) weszła w życie dnia 26 września 2017r.

Zgodnie z w/w ustawą Gmina Nisko wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o dotację z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i w dniu 08.11.2017r zawarła umowę z Wojewodą Podkarpackim w sprawie przekazania dotacji.

W wyniku podpisania tej umowy 6 szkół podstawowych wyposażyło swoje gabinety profilaktyki zdrowotnej: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, Podstawowa nr 4 – ZSP nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowosielcu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarzeczu. Wyposażenie gabinetów to nowoczesny sprzęt stosownie do zakresu zadań pielęgniarki szkolnej: stoliki zabiegowe, aparaty do pomiaru ciśnienia, stetoskopy, tablice do badania ostrości wroku, środki do profilaktyki próchnicy zębów, apteczki pierwszej pomocy, wagi medyczne. Na realizację tego zadania Gmina Nisko wykorzystała dotację w kwocie 24.333,20 zł.