ico info"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" na lata 2016 – 2020 został ustanowiony Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.

Gmina Nisko przystąpiła do realizacji programu i w dniu 14.11.2017 r. wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych.

Do programu zostało zgłoszonych 6 szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, Podstawowa nr 4 – ZSP nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowosielcu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarzeczu. Wnioskowana kwota wsparcia to 54 480,00 zł, proponowany wkład wlasny - 13 620,00 zł, a planowana kwota na zakup książek - 68 100,00 zł.

Dotychczasowe zasoby biblotek szkonych nie są wystarczaje pod względem ilości (mała ilość egzemplarzy lektur szkolnych) oraz jakości (brak nowości wydawniczych). Dzięki realizacji programu biblioteki szkolne będą mogły wzbogacić i uatrakcyjnić ofertę poprzez zakup nowości wydawniczych, które uczniowie czytają z zainteresowaniem, zwłaszcza uczniowie klas starszych.

W ramach promocji czytelnictwa szkoły podejmują działania polegające na organizowaniu konkursów recytatorskich, konkursów czytelniczych, spotkań okolicznościowych z książką, małych form teatralnych, konkursów plastycznych.

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu przekazanie środków ma nastąpić w bieżącym roku po ogłoszeniu ustawy budżetowej i ocenie złożonych wniosków.