ico infoGmina Nisko corocznie uczestniczy w realizacji projektu "Szkolny Klub Sportowy" finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz dofinansowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i samorządy lokalne województwa podkarpackiego.

W roku bieżącym do programu zostały zakwalifikowane następujące szkoły z Gminy Nisko:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nisku – 2 grupy,

Szkoła Podstawowa nr 4 – ZSP Nr 1 w Nisku – 1 grupa,

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Nisku – 2 grupy,

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nisku – 2 grupy,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarzeczu – 2 grupy,

Gimnazjum Nr 1 w Nisku – 1 grupa.

Ogółem w 10 grupach uczestniczy w zajęciach sportowych 190 uczniów.

Gmina Nisko ponosi koszt współuczestnictwa w finansowaniu projektu w kwocie 150,00 zł na każda grupę.

Celem programu jest poprawa sprawności fizycznej, poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży, zdobywanie nowych umiejetności ruchowych, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, tworzenie warunków dla rozwoju talentów sportowych oraz optymalizacja wykorzystania sportowej infrastruktury przyszkolnej.