ico infoGmina Nisko w ramach projektu Mobilny MOF Stalowej Woli realizuje od 2017 roku zadanie pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko”.

W roku ubiegłym w ramach powyższego zadania wybudowano centrum przesiadkowe u zbiegu ulic 11-Listopada i PCK, ścieżkę pieszo-rowerową wokół zbiornika wodnego, ścieżkę pieszo-rowerową od skrzyżowania z ulicą Jana do skrzyżowania z ulicą Nową-Boczną.

W 2018 roku w ramach projektu będą realizowane następujące zadania: budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Akacjowej, budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Jana i Słonecznej oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę przy zbiorniku wodnym w Podwolinie z ulicą Karasia. Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO Województwa Podkarpackiego.

Obecnie Gmina Nisko przystąpiła do budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Akacjowej oraz remontu drogi gminnej – ul. Akacjowej w Racławicach. W ramach zadania będzie wykonany ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,7 m przy drodze gminnej (prawa strona od ul. Grądy do przejazdu kolejowego), położona będzie nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej na ul. Akacjowej oraz wykonane będą zjazdy do posesji.

Wycinka drzew i krzewów była konieczna z uwagi na przebudowę ulicy Akacjowej. Ponadto drzewa rosły w pasie drogowym i zagrażały bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Zgodnie z decyzją starosty niżańskiego Gmina Nisko uzyskała na usunięcie drzew rosnących przy ul. Akacjowej niezbędne pozwolenie. W decyzji wskazano m.in., że przedmiotowe drzewa były wielokrotnie przycinane ze względu na przebiegające w obrębie ich koron przewody linii energetycznej oraz, że niektóre z nich były uszkodzone w odziomkowej części pnia odsłaniając martwą tkankę drzewną.

Gmina przewiduje wykonanie nowych nasadzeń drzew przy ul. Akacjowej, tak aby nie powodowały uszkodzeń nawierzchni jezdni.

Pozyskane z wycinki drewno będzie wystawione do sprzedaży przez Gminę i Miasto Nisko.