ico info80Rolnicy, którzy w wyniku suszy rolniczej ponieśli szkody w uprawach tj.: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, truskawki i rośliny strączkowe mogą składać do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku stosowne wnioski.

Powyższe umożliwi określenie zakresu zaistniałych szkód i sformułowanie zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego informującego o przystąpieniu Komisji powołanej zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr 59/15 z dnia 20 marca 2015 r. do szacowania strat zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń, Komisja dokona szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku pokój 12 pisemnych wniosków zgodnie z przyjętym wzorem wniosku (do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku) oraz poniżej

Wnioski przyjmowane będą do dnia 3 sierpnia br.

pdfPobierz wniosek