ico info80Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że 15 września 2018 roku upływa termin płatności trzeciej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, jak również drugiej raty podatku od środków transportowych.