plakat pr40 kolorStowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek zatrudnienie”.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, bierne zawodowo i poszukujące pracy z terenu powiatu niżańskiego powyżej 29 roku życia należące, co najmniej do jednej z grup:

 

  • osoby od 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Osoby poszukujące pracy (w tym osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy) mogą być uczestnikami projektu pod warunkiem pozostawania bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  1. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu oraz opracowania Indywidualnego Planu Działań,
  2. Poradnictwo zawodowe,
  3. Kursy,
  4. Staże,
  5. Subsydiowane zatrudnienie.

Uczestnicy projektu będą mieć ponadto zagwarantowane:

- poczęstunek,

- zwrot kosztów dojazdu,

- badania lekarskie,

- egzaminy,

- stypendium szkoleniowe,

- stypendium stażowe,

- ubezpieczenie.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia: www.stowarzyszeniencr.pl