gospod odpadamiWobec faktu  zaprzestania świadczenia usługi pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko przez dotychczasowego Wykonawcę FCC Tarnobrzeg Sp.z o.o.  Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje:

W związku z wystąpieniami  FCC Tarnobrzeg sp. z o.o., były prowadzone w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko rozmowy w sprawie zmiany warunków umowy nr ZP.272.45.2016 z dnia 26.10.2016 r.  na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Nisko. Gmina i Miasto Nisko nie miała możliwości, zgodnie z prawem, podwyższyć kwoty obowiązującego wynagrodzenia do wysokości oczekiwanej przez spółkę. Spełnienie oczekiwań spółki nie mogło być przyjęte w ramach obowiązujących przepisów prawa i zawartej umowy.  Negocjacje prowadzone przez strony nie doprowadziły do  osiągnięcia kompromisu.

W związku z powyższym Gmina Nisko podejmuje działania w celu jak najszybszego  zorganizowania zastępczego odbioru odpadów i usunięcia uciążliwości dla mieszkańców.

W najbliższym terminie mieszkańcy otrzymają nowy harmonogram odbioru odpadów.

Zwracam się z apelem do mieszkańców o cierpliwość i zrozumienie zaistniałej sytuacji.