ks marian balickiKs. dr Marian Balicki, ur. 13. 02. 1952 r. Dobkowice (woj. podkarpackie), ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu i teologię na KUL, gdzie przez wiele lat był także nauczycielem akademickim.
Jako Proboszcz posługiwał w parafiach w Tarnobrzegu – Wielowsi, Nisku i w Stalowej Woli.

Probostwo parafii pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin sprawował w Nisku od 1992 do 2008 roku. W owym czasie pełnił także urząd Dziekana Dekanatu Nisko. W roku 2008 został proboszczem parafii pw. św. Floriana w Stalowej Woli.
Ks. Marian Balicki był poetą, animatorem życia religijnego i kulturowego parafii w Nisku, kustoszem Sanktuarium w Nisku, społecznikiem, opiekunem środowisk twórczych.

Gdy w 1992 roku objął parafię w Nisku, szczególną pracę i zaangażowanie poświęcił na działalność związaną ze wzmocnieniem wspólnoty mieszkańców Niska. Zainicjował działalność wielu grup religijnych. Wydawany jest tygodnik parafialny „Dokąd idziesz?”.

Wspólnoty realizują różne zadania. Mają cele religijne, wychowawcze i edukacyjne; działalność kulturotwórczą prowadzi Towarzystwo Kultury Chrześcijańskiej LOGOS. Jest wiele wspólnot zrzeszających dzieci i młodzież – Ruch Światło-Życie, Eucharystyczny Ruch Młodych.

Bardzo ważną rolę w niesieniu pomocy najuboższym mieszkańcom Niska spełnia Fundusz Pomocy Rodzinie oraz reaktywowany przez ks. Balickiego parafialny zespół Caritas.

Jego działania sprawiają, że niżańska świątynia zostaje gruntownie odnowiona, a w dniu 3 października 1998r. uroczyście podniesiona do rangi Sanktuarium pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin. W owym czasie powstało Bractwo św. Józefa.

Szczególną pasją księdza Mariana Balickiego stała się poezja, o której mówił:

„Poezja moja jest pieśnią serca kochającego Boga i człowieka. Śpiewam ją na kolanach ciągle szukając najpiękniejszych słów i dźwięków”.

Debiutował w 1971 r. a swoje wiersze drukował w czasopismach: Poezja, Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny, San, Posłaniec S. J, Sztafeta, Tygodnik Nadwiślański, Nowiny, Siarka, Dokąd Idziesz?. Tłumaczone są na język angielski. Prezentowane były na antenie Radia Rzeszów, Radia Kielce, Telewizji Rzeszów.

Wydał również kilka tomików wierszy: „Pisanka Wielkanocna” 1987r., „Ślad Obecnego” 1993r., „Czas Pieśni” 1995r., „U stóp nieba” 1996r., „Rondo czasu” 1999r., „Pocałunek Promienia” 2001r., „Ogród śpiewających marzeń”, „Uśmiech anioła” 2008r., „Obudzi nas Słowo” 2009r.

Otrzymał nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury i sztuki w roku 1999. Był mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Konkatedralnej w Stalowej Woli (1993r.) oraz uhonorowany godnością Kapelana honorowego Jego Świątobliwości w 2002r.

W uznaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności mieszkańców Gminy i Miasta Niska, w dniu 20 sierpnia 2009 roku Rada Miejska w Nisku uchwałą nr XXX/337/09 nadała księdzu dr. Marianowi Balickiemu tytuł: Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Nisko.