biblioteczny reporter 1Projekt Biblioteczny Reporter Junior” został zorganizowany przez MBP w Nisku - Filię Biblioteczną w Nowosielcu w dniach 14 - 22 lutego 2019r. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii.

Spotkania w bibliotece poświęcone były kulturze i obyczajom innych narodów.  Uczestnicy nauczyli się relacjonować najważniejsze wydarzenia z miejsc, w których byli lub poznali czytając książki.

W czasie zajęć nie zabrakło czasu na zabawę, gry planszowe oraz zajęcia manualno – plastyczne i konkursy wokalne, recytatorskie, a także plastyczne. Wszystkim zajęciom towarzyszyła miła atmosfera. Każdego dnia powstawały piękne, oryginalne prace plastyczne. Było „welentynkowo”, literacko-podróżniczo i karnawałowo.

Program zajęć obejmował następujące warsztaty literackie: „Klub junior – reporterów”; „Czytamy z radością słuchamy z przyjemnością” - głośne czytanie połączone z pracami plastycznymi, dyskusjami i konkursami pięknego czytania i recytowania; przeglądy nowości wydawniczych; prezentację multimedialną na temat dobrego zachowania i  kultury; prezentację  obyczajów innych narodów wzorowane na podstawie bohaterów literackich np. Cz. Centkiewicza „Anaruk chłopiec z Grenlandii”, literatury przyrodniczej „Nela Mała reporterka” „Dzieciaki świata” M. Wojciechowskiej; gry i zabawy logiczne pt. „Kto zagadkę zgadnie tego nuda nie dopadnie”.

Wszelkie działania prowadzone w czasie ferii ukazały uczestnikom wartości wynikające m.in. z korzystania z księgozbioru bibliotecznego, rozwoju zainteresowań, nawiązywania przyjaźni, porozumiewania się w grupach rówieśniczych. Podczas spotkań poruszano tematy natury społecznej. Zajęcia pomogły także uświadomić najmłodszym mieszkańcom Nowosielca, jakie zagrożenia współczesnego świata mogą na nich czyhać.

Tekst i zdjęcia: MBP w Nowosielcu

biblioteczny reporter 2biblioteczny reporter 3biblioteczny reporter 4biblioteczny reporter 5biblioteczny reporter 6biblioteczny reporter 7biblioteczny reporter 8