fundusz europejski wiedza

Szanowni mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko!

Z przyjemnością informujemy, że nasza Gmina uczestniczy w projekcie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów- szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim”. Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego.

Kluczowym zadaniem projektu jest wsparcie szkoleniowo- doradcze gmin w stworzeniu lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół– jako strategicznego dokumentu– planu konkretnych działań wynikających z długoterminowej wizji rozwoju oświaty.

Uczestnictwo przedstawicieli naszej Gminy w projekcie pozwoli na podniesienie jakości kształcenia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wiąże się z wniesieniem wkładu własnego.

W pilotażowym  projekcie biorą udział trzy szkoły :

Publiczna Szkoła Podstawowa nr  1 w Nisku , ul. Słowackiego  10

Publiczna Szkoła  Podstawowa nr 4 w Nisku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  nr 1 w Nisku

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowosielcu.

Plan wspomagania rozwoju szkół Gminy Nisko w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych