3 maja w nisku 9Tegoroczne obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęte zostały mszą św. w Sanktuarium św. Józefa.

Po zakończeniu mszy nastąpiło złożenie kwiatów przed Figurą Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, po czym wszyscy zgromadzeni w uroczystym korowodzie prowadzonym przez Reprezentacyjną Sekcję Taneczną Mażoretek NCK „Sokół" oraz Orkiestrę Dętą OSP z Zarzecza przeszli na Plac Wolności. Następnie głos zabrał Waldemar Ślusarczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

– W 1791 roku nasi przodkowie podjęli ambitną i bezprecedensową próbę dogłębnej reformy państwa. Uchwalenie Konstytucji przez Sejm Wielki było aktem przełomowym, zarówno w sensie politycznym jak i moralnym. Była to pierwsza nowoczesna konstytucja. Uporządkowała zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej. Dokument ten stał się symbolem tradycji wyzwoleńczych państwa polskiego – mówił.

W dalszej części uroczystości do mieszkańców zwrócił się Robert Bednarz, Starosta Powiatu Niżańskiego.

Podczas uroczystości Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Robert Bednarz Starosta Powiatu Niżańskiego otrzymali na wniosek Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk DG RSZ płk. Marka Wawrzyniaka medale „Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych”. Medale wręczył Szef Oddziału Zagrożeń Niemilitarnych Inżynierii Wojskowej pułkownik Artur TALIK.

Kolejnym elementem obchodów był Apel Pamięci, który zakończył się salwą honorową. Tradycyjnie już złożono wieńce pod Pomnikiem Wdzięczności. Ceremonię składania kwiatów rozpoczęły władze Gminy i Miasta Nisko i władze Powiatu Niżańskiego. Wśród delegacji nie zabrakło także służb mundurowych: Garnizonu Nisko, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Komendy Powiatowej Policji w Nisku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Związku Harcerstwa Polskiego – Komendy Hufca im. Szarych Szeregów w Nisku. Wiązanki kwiatów złożyły także ugrupowania polityczne oraz Towarzystwo Ziemi Niżańskiej.

Środowisko oświaty i kultury reprezentowali przedstawiciele Przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Katolickiego Domu Kultury „Arka", Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół".

W uroczystościach udział wzięły: Kompania Honorowa Garnizonu Nisko, Komenda Hufca im. Szarych Szeregów w Nisku. Uroczystości na Placu Wolności zakończył pokaz artystyczny formacji Mażoretek.

fot. Marian Pelic

Galeria zdjęć