kinoNCK "Sokół" czyniło starania o zakup projektora cyfrowego od 2013 roku. Projekty na zakup aparatu cyfrowego składane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach: 2013, 2014, 2015 i 2017 nie uzyskały dofinansowania. Dopiero projekt złożony w 2018 roku, na Zakup cyfrowego projektora kinowego dla Niżańskiego Centrum Kultury "Sokół" został pozytywnie rozpatrzony i NCK "Sokół" uzyskało dofinansowanie w kwocie 60 tys zł. Koszt zakupu projektora to ok. 190 tys. zł. Brakujące środki zapewni budżet Gminy i Miasta Nisko. Regularna działalność kina rozpocznie się od września 2019r.

Alicja Sochacka