festiwal funduszy 23W sobotę 11 maja na stalowowolskich błoniach odbyła się VI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich pn. „Podkarpackie z tradycjami – Polska różnorodna dzięki Funduszom Europejskim”. Gminę Nisko w tym wydarzeniu na promocyjnym stoisku reprezentowali pracownicy Urzędu Gminy i Miasta oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Nowosielca.

Święto Funduszy Europejskich na Stalowowolskich Błoniach to cykliczna akcja polegająca na prezentowaniu pomysłów na wykorzystanie Funduszy Europejskich poprzez "otwieranie się" projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. W tym roku przebiegało ono pod hasłem "Podkarpackie z tradycjami - Polska różnorodna dzięki Funduszom Europejskim".

Dla odwiedzających nadsańskie błonia w Stalowej Woli dostępnych było kilka stref tematycznych. W strefie funduszy europejskich promowali się beneficjenci realizujący projekty z Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim. Z kolei w strefie podkarpackie tradycje można było spróbować tradycyjnej polskiej kuchni, były pokazy kulinarne, degustacje podkarpackiej żywności, warsztaty i pokazy rękodzieła podkarpackiego. Dostępne były również strefy zdrowia, sportowo-rekreacyjna i dla dzieci oraz nauki.

Oprócz własnego stoiska, na którym prezentowane były 15-letnie rezultaty pozyskiwania funduszy europejskich w Gminie i Mieście Nisko, a także przepyszne dania przygotowane przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Nowosielca, Gmina Nisko miała również możliwość promocji podczas wywiadu na żywo w programie TVP. O inwestycjach unijnych w Nisku opowiadali Amanda Siudy Kierownik Referatu Promocji, Spraw Społecznych, Działalności Gospodarczej i Sportu w UGiM Nisko oraz Krzysztof Haliniak Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego ds. Pozyskiwania środków Pomocowych.

Galeria zdjęć