ico infoOgłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji  oraz statystycznej liczby uczniów  w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2019r.

                 Na podstawie art. 46  ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017r ,  poz. 2203) Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji wg stanu na dzień 30.03.2019r :

  1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2019r w Gminie Nisko wynosi dla:
  2. a) niepublicznych przedszkoli - 867,29,-zł
  3. b) niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 792,60,-zł
  1. Statystyczna liczba dzieci w placówkach prowadzonych przez Gminę Nisko pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018r wynosi dla :
  2. a) przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nisko - 246 dzieci
  3. b) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 134 dzieci
  4. c) objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 1 dziecko

Kolejna aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonana zostanie w miesiącu październiku 2019r.

                                                                                              Waldemar Ślusarczyk

                                                                                       Burmistrz Gminy i Miasta Nisko