ico info80

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym zasad realizacji projektu pn. „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko”, realizowanego w ramach działania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych RPO WP na lata 2014 – 2020.

Gmina i Miasto Nisko zawarła stosowną umowę na realizację przedmiotowego projektu z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie, na podstawie której realizowany będzie w/w projekt na terenie gminy i miasta Nisko. Przedmiotem projektu jest dofinansowanie do montażu kotłów gazowych i na biomasę, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawę jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Przedmiotem spotkania będzie omówienie podstawowych zasad realizacji projektu, terminy i warunki montażu kotłów, terminy wpłat wkładu własnego przez mieszkańców, a także przedstawienie umowy właściwej na montaż kotłów w Państwa gospodarstwach domowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. (wtorek) w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku o godz. 17.00. Do udziału w spotkaniu zapraszamy właścicieli budynków mieszkaniowych, których wnioski znalazły się na liście końcowej do dofinansowania w zakresie montażu kotłów gazowych i kotłów na biomasę. Do wszystkich osób znajdujących się na ostatecznej liście końcowej zostały wysłane imienne zaproszenia na w/w spotkanie. Ponadto na stronie www.nisko.pl została umieszczona lista osób zakwalifikowanych do projektu.

W przypadku niemożności przybycia na spotkanie, prosimy o kontakt z biurem projektu pod nr tel. 15 8415 646.

Termin spotkania: 28 maja 2019 r.

Miejsce: sala widowiskowa NCK „Sokół” Nisko, ul. Kościuszki 9, 37 – 400 Nisko;

Godz.:  17.00

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (PDF)

LISTA BENEFICJENTÓW - KOTŁY GAZOWE

LISTA BENEFICJENTÓW - KOTŁY NA BIOMASĘ

                                ico projekty unijne