forum miast 8W dniu 5 czerwca Gmina i Miasto Nisko uczestniczyła w Forum Miast i Regionów, międzynarodowej konferencji organizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Głównymi tematami debat była współpraca transgraniczna oraz rola samorządów lokalnych w pobudzaniu rozwoju regionalnego i lokalnego. Częścią imprezy były Targi Miast i Regionów, w trakcie których swoje stoisko wystawiennicze prezentowała również Gmina i Miasto Nisko.

W ramach przygotowanego przez pracowników UGiM Nisko stoiska wystawienniczego promowane były tworzone tereny inwestycyjne na obszarze miejscowości Nowosielec, a także  projekty inwestycyjne zrealizowane i będące w realizacji, dofinansowane ze środków unijnych. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszył się prezentowany projekt związany z przebudową NCK "Sokół" oraz będący już w realizacji projekt związany z zagospodarowaniem zbiornika retencyjnego na terenie osiedla Nisko - Podwolina.  Swój udział w promocji miał również Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, który reprezentował Gminę w trakcie organizowanego Forum.

Tekst: Krzysztof Haliniak

Zdjęcia: Elżbieta Fronc

forum miast 1forum miast 2forum miast 3forum miast 4forum miast 5forum miast 6forum miast 7forum miast 9forum miast 10forum miast 11forum miast 12