spotkanie wniosek rozwoj lokalny 14W sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko 3 lipca odbyło się spotkanie konsultacyjno - informacyjne dotyczące przygotowania wniosku przez Gminę i Miasto Nisko do Programu Rozwój Lokalny. Wniosek ma szanse dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele podmiotów publicznych, organizacji społecznych i mieszkańcy z terenu Gminy i Miasta Nisko oraz przedstawiciele podmiotów i instytucji zaangażowanych w realizację działań na terenie gminy. Na spotkaniu obecny był również Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Nisku.

Przedmiotem spotkania było omówienie zasad przygotowania wniosku do Programu Rozwój Lokalny oraz przedstawienie możliwych zasad współrealizacji wniosku przez potencjalnych partnerów. W trakcie spotkania przedstawiono również wstępnie opracowaną „Diagnozę problemów i potrzeb Gminy i Miasta Nisko” w obszarze dalszego jej rozwoju społeczno - gospodarczego.

spotkanie wniosek rozwoj lokalny 1spotkanie wniosek rozwoj lokalny 2spotkanie wniosek rozwoj lokalny 3spotkanie wniosek rozwoj lokalny 4spotkanie wniosek rozwoj lokalny 5spotkanie wniosek rozwoj lokalny 6spotkanie wniosek rozwoj lokalny 7spotkanie wniosek rozwoj lokalny 8spotkanie wniosek rozwoj lokalny 9spotkanie wniosek rozwoj lokalny 10spotkanie wniosek rozwoj lokalny 11spotkanie wniosek rozwoj lokalny 12spotkanie wniosek rozwoj lokalny 13