ico info

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. z 2018r poz. 2204)

i Zarządzenia Nr 135/2019 z dnia 9 sierpnia 2019r

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia,

że w dniach od 22 sierpnia do 12 września 2019r

w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń

i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się

z wykazem nieruchomości przeznaczonych do

dzierżawy.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY (pdf)