ico infoBurmistrz Gminy i Miasta Nisko rozpatrzył wnioski na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu.

Wykaz klubów sportowych dofinansowanych w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2019 roku.

 

Nazwa Klubu Sportowego

Adres

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

 

Klub Sportowy

Zarzecze

 

ul. Mickiewicza 24

37-400 Nisko

"Szkolenie młodzieży zrzeszonej i niezrzeszonej w zakresie ogólnosportowym, gry w piłkę nożną, przygotowanie zawodników do rozgrywek prowadzonych przez podokręg Stalowa Wola"

 

 

15 000,00zł

 

Klub Sportowy Podwolina

 

ul. Kochanowskiego 32

37-400 Nisko

 

"Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz organizowanie zawodów dla dzieci i młodzieżyz terenu Gminy i Miasta Nisko"

 

5 000,00zł

 

Razem:

 

 

 

 

20 000,00 zł

 Kluby sportowe, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań z zakresu sportu w niższej kwocie niż przez nie wnioskowana przed podpisaniem umowy muszą złożyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

 Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Mista Nisko (pok. Nr 12), Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.

 Pobierz: zaktualizowany plan i kosztorys (doc)