ico drwalBurmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że posiada do sprzedaży drewno użytkowe z gatunku dąb czerwony, pozyskana z wykrotu w Paku Miejskim. Oferta kierowana jest dla podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą.

W tabeli zostało przedstawione 3 szt. drewna z podaniem wymiarów i cen wywoławczych.

Wszyscy zainteresowani mogą składać oferty kupna, w zaklejonych kopertach, w pokoju nr 12 UGiM Nisko, w terminie do dnia 16 września 2019r. , do godziny 11:00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 16 września 2019r. o godzinie 12:00, w sali nr 20.

Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

W złożonej ofercie należy podać dane kontaktowe, NIP, nr telefonu, gatunek i nr drewna z tabeli oraz oferowaną cenę. Na kopercie należy dopisać „Licytacja drewna”. Płatność przelewu w ciągu 14 dni od wystawienia faktury. Sprzedawane kawałki drewna są do obejrzenia na terenie działki o numerze: 1750/2 (park miejski) – zobacz mapę poniżej

Cena wywoławcza brutto (zł)

 

Nr
szt

Drzewo/gatunek

Klasa

Średnica
kłody(cm)

Długość
kłody(cm)

Objętość
kłody(m³)

Cena wywoławcza brutto (zł)

1

Dąb czerwony

WD

37

6,00

0,48

300,00

2

Dąb czerwony

WD

32

6.00

0,37

200,00

3

Dąb czerwony

WD

25

3,00

0,10

40,00

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Waldemar Ślusarczyk

 

park dab czerwony