umowa ubrania osp 1Uroczyste podpisanie umowy na zakup specjalistycznych ubrań dla OSP w Nisku, Zarzeczu i Nowosielcu miało miejsce w środę 4 września w niżańskim Urzędzie Gminy i Miasta. Środki na nowoczesny sprzęt dla druhów ochotników pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz budżetu Gminy i Miasta Nisko.

W podpisaniu umowy uczestniczyli Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła Wiceburmistrz Gminy i Miasta Nisko, Maria Nabrzeska Skarbnik Gminy i Miasta Nisko oraz Marcin Folta Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku.

umowa ubrania osp 3Strażacy już otrzymali wymarzony sprzęt. W sumie do OSP z Niska, Nowosielca i Zarzecza trafiło 18 kompletów specjalnych trzyczęściowych kombinezonów FHR, które będą wykorzystywane w szerokim zakresie podczas działań jednostek ochotniczych. Zakup nowoczesnego sprzętu w postaci ubrań przełoży się na dostosowanie jednostek OSP do aktualnie zmieniających się zagrożeń.

– Potrzeby są duże, ale żeby te potrzeby były realizowane musi być do tego sprzęt. Potrzeba niesienia pomocy i poświęcenie często nie wystarczy jeżeli nie ma do dyspozycji odpowiednich zasobów. Dlatego strażakom, którzy ratują zdrowie i życie mieszkańców przekazujemy środki na ratowanie tych najcenniejszych dóbr – mówił Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Istotnym celem zakupu uniformów jest wsparcie prowadzonych działań przez jednostki OSP z ternu Gminy i Miasta Nisko w zakresie szybkiego i sprawnego działania w obszarze zagrożeń pożarniczych, katastrof budowlanych, czy zagrożeń wynikających z klęsk żywiołowych.

umowa ubrania osp 4– To bardzo ważna chwila dla druhów i druhen z naszych OSP. Zakup specjalistycznej odzieży gaśniczej zdecydowanie wpłynie na podniesienie jakości działania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy i Miasta Nisko, w szczególności w obszarze ratownictwa technicznego i drogowego, jako jednego z kluczowych zagrożeń występujących na obszarze gminy. Za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia serdecznie dziękuję naszemu panu ministrowi Marcinowi Warchołowi – mówił Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i miasta Nisko.

Zakup specjalnych uniformów dofinansowany został ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 56 360 zł oraz środków własnych Gminy i Miasta Nisko w kwocie 2 500 zł.

umowa ubrania osp 3umowa ubrania osp 3