kino otwarcie 10W Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” 4 września odbyło się uroczyste otwarcie kina. Po wielu latach przerwy mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko będą mogli znowu cieszyć się z seansów filmowych wyświetlanych kilka razy w tygodniu.

W opracowaniach historycznych zapisano, że pierwsza projekcja filmu w niżańskim Sokole miała miejsce już w 1908 roku. Do wybuchu II wojny światowej w niżańskim Sokole filmy wyświetlane były regularnie – dwa razy w tygodniu po dwa seanse. We wrześniu 1944 roku, w budynku Sokoła uruchomiono kino San. Prowadziło go Przedsiębiorstwo Państwowe „Film Polski”, które w 1948 roku wystąpiło o przekazanie budynku na prowadzenie kinoteatru świetlnego. Niżańskim kinem zarządzała wówczas Okręgowa Dyrekcja Rozpowszechniania Filmów w Rzeszowie.

Największą popularnością niżańskie kino cieszyło się w latach osiemdziesiątych, kiedy to przed budynkiem kina ustawiały się największe kolejki. Długoletnia działalność naszego kina znalazła swoje uhonorowanie, w obchodzonym w maju 2009 roku, Jubileuszu 100 – lecia kina „Sokół”.

Kino działało systematycznie do 2013 roku, wyświetlając seanse dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jednak zmiana zapisu odtwarzania filmów z systemu analogowego na cyfrowy, zmniejszająca się liczba kopii filmowych na nośnikach analogowych oraz brak odpowiedniego sprzętu cyfrowego zmusiło NCK do zamknięcia kina.

Dzisiaj kino powróciło do Niska za sprawą zrealizowanego przez Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” projektu pn. „Zakup cyfrowego projektora kinowego dla Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”. W jego ramach zakupiono zestaw kina cyfrowego tj: projektor kinowy, obiektyw projekcyjny, panel sterujący, podstawę pod projektor oraz zestaw lamp wraz z ich montażem i konfiguracją. Całość kosztowała 190 650 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 60 000 zł. Pozostałą kwotę – 130 650 zł na realizację inwestycji przeznaczyła Gmina i Miasto Nisko.

Uroczyste otwarcie nowoczesnego kina miało miejsce 4 września. W sali widowiskowej NCK „Sokół” zebrało się wielu znamienitych gości. Wśród nich byli m.in. Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm RP, Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Marcin Folta Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku, Robert Bednarz Starosta Powiatu Niżańskiego, Alicja Sochacka Dyrektor NCK „Sokół” w Nisku, Julian Ozimek były Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Teresa Sułkowska były Wiceburmistrz Gminy i Miasta Nisko, Radni Rady Miejskiej w Nisku.

– Dzisiaj otwieramy kino ponownie. Jest to wyjątkowe otwarcie. Dla społeczności niżańskiej to wielkie wydarzenie. Nasi mieszkańcy będą mogli spędzać w kinie wiele swojego wolnego czasu z filmami w wersji najbogatszej, w systemie 4K. A mamy tu warunki idealne, rodzinne, kameralne. Cudne to nasze kino. Bardzo chciałbym przy okazji podziękować wszystkim za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Nie byłoby kina w Nisku gdyby nie przychylność wielu osób. Bardzo dziękuję za dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w szczególności pani Minister Magdalenie Gawin. Dziękuję również ministrowi Marcinowi Warchołowi za otwarcie wielu furtek w stolicy, dzięki czemu zapadły ważne dla realizacji projektu decyzje. Dziękuję pani Krystynie Wróblewskiej i panu Rafałowi Weberowi oraz mojemu poprzednikowi burmistrzowi Julianowi Ozimkowi i jego zastępcy pani Teresie Sułkowskiej, bo oni to podjęli pierwsze decyzje o rozbudowie domu kultury i kina – mówił Waldemar Ślusarczyk.

Po wystąpieniach zaproszonych gości i uroczystym przecięciu wstęgi nastąpiła część prezentująca możliwości nowo zakupionego sprzętu, do której wprowadzeniem był film dokumentalny pt. „Niżańskiego kina czar” w reżyserii Marcina Walko. Dokument opierał się na materiałach archiwalnych, a także aktualnych wywiadach z mieszkańcami Niska. W dalszej kolejności miały miejsce występy muzyczno-wokalne.

Galeria zdjęć