finanseBurmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że z dniem 15 września 2019 r upływa termin wniesienia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych za III kwartał 2019 r. 

Opłata pozostaje bez zmian. Należy wpłacić ją bez wezwania na rachunek Gminy i Miasta Nisko nr : 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001