promesa na drogi 330 sierpnia 2019 roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził Listę zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 dla województwa podkarpackiego (nabór wniosków marzec/kwiecień 2019 r.). Gmina Nisko otrzymała w ramach programu wsparcie na budowę dróg w wysokości ponad 6 milionów złotych.

W związku z tym, 6 września 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza. Gościem specjalnym konferencji był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber. W spotkaniu uczestniczył również, reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart, dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie Krzysztof Sopel. Ponadto na zaproszenie Starosty, w konferencji udział wzięli Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz pozostali Wójtowie i Burmistrzowie z wszystkich gmin powiatu niżańskiego.

promesa na drogi 6Podczas konferencji zostały przedstawione zagadnienia związane z programem Funduszu Dróg Samorządowych oraz z jego znaczeniem dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej a także poprawy i zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych w całym powiecie niżańskim. Zostały również wręczone promesy dla Powiatu i Gmin – beneficjentów programu.

Fundusz Dróg Samorządowych to narzędzie o skali jak do tej pory niespotykanej. Na listach podstawowych znalazło się 139 zadań gminnych o wartości dofinansowania 120 mln zł oraz 62 zadania powiatowe o wartości dofinansowania 118 mln zł. Łącznie na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście znalazło się 201 zadań na łączną kwotę dofinansowania w 2019 roku środkami Funduszu w wysokości 238 mln zł. Na listach znalazły się również zadania wieloletnie z zapewnieniem finansowania w kolejnych latach w kwocie: 2020 rok – 37 mln zł, 2021 rok – 18 mln zł, 2022 rok – 12 mln zł.

promesa na drogi 1W Powiecie Niżańskim, w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych realizowanych będzie aż 15 inwestycji drogowych, finansowanych w ramach Funduszu: 3 zrealizuje Powiat, zaś 12 samorządy gminne.

Inwestycje Powiatowe to 3 zadania o wartości 10.040.946,08 zł, w tym dofinansowanie z FDS 8.032.756,86 zł (długość dróg: 9,80682 km). Powiat zrealizuje m.in. rozbudowę drogi powiatowej nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 873 mb oraz przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1051R ul. Sopocka w Nisku (0,86382 km).

Gmina Nisko z kolei dzięki dofinansowaniu wykona 3 ważne zadania o wartości 9.149.458,57 zł, gdzie dotacja z FDS wyniesie 6.404.620 zł. Łączna długość zrealizowanych dróg to 1,83211 km. Swym zakresem działania obejmą budowę drogi gminnej publicznej wraz z jej połączeniem z DK nr 19 w postaci skrzyżowania w km 423+673 strona prawa w miejscowości Nowosielec (1,122 km), przebudowę drogi gminnej ulicy Paderewskiego w Nisku nr 102559R, od km 0+008,50 do km 0+196,50 (0,188 km) oraz budowę ulicy Jaworowej w Nisku (0,52211 km).

promesa na drogi 5Realizacja inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych na terenie powiatu niżańskiego to realizacja zadań sięgających kwoty prawie 29 mln zł (w tym ponad 10 mln zł – Powiat i prawie 19 mln zł – Gminy), z czego około prawie 22 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków FDS (Powiat otrzyma ponad 8 mln zł, zaś Gminy prawie 14 mln zł).

 Źródło: Starostwo Powiatowe w Nisku