wizyta na grobach 20W pierwszych dniach listopada obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszki. W tym pełnym zadumy okresie pamiętamy o zmarłych Honorowych Obywatelach Gminy i Miasta Nisko, osobach Zasłużonych, Pracownikach Urzędu Gminy i Miasta w Nisku oraz Żołnierzach, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny.

W środę 30 października na grobach zmarłych symboliczne znicze zapalili Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Marcin Folta Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku, Teresa Nobis Inspektor ds. Komunalizacji Mienia w UGiM Nisko oraz Monika Majcher Inspektor ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w UGiM Nisko.

Pamiętamy o zmarłych Honorowych Obywatelach Gminy i Miasta Nisko, Śp. – Mikołaju Fedorowiczu, Józefie Płachcińskim oraz księdzu profesorze Marianie Wolickim. Wspominamy zmarłych Zasłużonych dla Gminy i Miasta Nisko, Śp.: Rodzinę Resseguier, Stanisława Beresia, Franciszka Janczura, Karola Kantora, Jana Łabudę, Franciszka Sycza, Romana Walentego Ślęzaka, Władysława Węglińskiego, Władysławę Wierzbicką, Antoniego Wojciechowskiego, Józefa Barana, Krystynę Lachowicz, Antoniego Ptaka, Tadeusza Rzeżuchowskiego, Krystynę Jeż, Stanisława Chruściela, Marię Ratajczak, Jana Okrutnego, Zofię Kołodziej, Janinę Koc, Władysława Karpa, ks. Józefa Balawajdera, Władysława Bisa, ks. Mieczysława Porawskiego, Zofię Czabaj, Włodzimierza Kopijkowskiego, Tadeusza Naklickiego, Bronisławę Bylinowską, Pawła Suchojada, Michała Bajaka oraz Zdzisława Kotlika, Władysława Ostrowskiego i Stanisława Puchalskiego.

Pamiętamy o Radnym Rady Miejskiej w Nisku śp. Bogdanie Tofilskim, Burmistrzu Gminy i Miasta Nisko śp. Tadeuszu Peszku, pracownikach Urzędu śp. Genowefie Sroce, śp. Janinie Żak, śp. Genowefie Nicałek, śp. Bronisławie Maziarz, śp. Józefie Niemcu, śp. Józefie Kulcu, śp. Beacie Furman, śp. Stanisławie Węglińskim, śp. Danucie Chmiel oraz śp. Jadwidze Kulig.

Galeria zdjęć