emerytura kierownik sds 3W środę 30 października w Środowiskowym Domu Samopomocy „Gawra” odbyła się uroczystość przekazania obowiązków nowemu kierownikowi. Dotychczasowa kierownik placówki, pani Maria Ryba przeszła na zasłużoną emeryturę.

W pożegnaniu kierownik uczestniczyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, a także podopieczni ŚDS „Gawra”.

Swoje obowiązki Maria Ryba pełniła od początku istnienia ŚDS „Gawra”. Całe swoje życie zawodowe poświęciła potrzebującym. W pomocy społecznej przepracowała w sumie 40 lat, od 1979 roku.

Obowiązki kierownika po pani Marii Rybie przejął dotychczasowy jej zastępca, pan Rafał Marchut, który w ośrodku pełni również funkcję terapeuty. Środowa uroczystość była dobrą okazją do wręczenia nowemu kierownikowi nominacji na to stanowisko przez Burmistrza Waldemara Ślusarczyka.

Odchodząca na emeryturę Maria Ryba otrzymała moc życzeń, kwiaty i prezenty. Nie zabrakło również pożegnalnego tortu i łez wzruszenia.

Galeria zdjęć