Kolejne gminy i miasta w województwie podkarpackim borykają się z problemem wysokich opłat za odbiór i składowanie śmieci. Narzucone odgórnie, ministerialne przepisy powodują, że samorządy obarczane są dodatkowymi, gigantycznymi kosztami, a to z kolei ma wpływ na wzrost opłat dla mieszkańców.

Wszystko przez  wzrost opłaty marszałkowskiej za składowanie śmieci i wyższe koszty regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Na wzrost cen wpływ ma również zmiana zasad segregacji odpadów, w tym zwiększenie liczby surowców, które muszą być poddawane sortowaniu.

Większość gmin po zmianie przepisów boryka się również z problemem odbioru odpadów przez Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Instalacje odmawiają przyjmowania śmieci, tłumacząc to brakiem mocy przerobowych i koniecznością odbioru odpadów w pierwszej kolejności od podmiotów, z którymi mają podpisane umowy. To z kolei dla takich samorządów jest dodatkowym czynnikiem wzrostu opłat, bo zmusza je do szukania instalacji w innych powiatach, a nawet województwach. W Gminie i Mieście Nisko problem ten został rozwiązany dzięki podpisaniu przez Burmistrza Waldemara Ślusarczyka porozumienia ze Stalową Wolą na dostarczanie i odbiór odpadów do tamtejszej instalacji.

Poniżej artykuł redaktora Norberta Ziętala z Dziennika Nowiny o podwyżkach opłat za gospodarowanie odpadami w Przemyślu:

artykul smieci0 cr