prawa dziecka 3Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku brała udział, w dniach 19-20 listopada,  w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanego przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa - 30. rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się placówki edukacyjne w całej Polsce. Setki szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Do akcji przystąpiła także Publiczna Szkoła nr 3 w Nisku, która 19 listopada zorganizowała w prelekcję oraz przedstawienie teatralne poświecone prawom dzieci. Aby złożyć hołd ludziom podpisującym deklarację oraz światowej organizacji UNICEFF, której symbolicznym kolorem jest niebieski, wielu uczniów naszej szkoły przyszło ubranych w tej barwie. Akcję finałową poprzedziły liczne lekcje z wychowawcą i pedagogiem, które trwały od początku listopada.

Na zakończenie działań, 20 listopada przedstawiciele Samorządu Szkolnego oraz osoby zaangażowane w projekt udały się do Urzędu Gminy i Miasta Nisko, gdzie rozdały setki ulotek, zawierających wykaz najważniejszych artykułów z Konwencji Praw Dziecka. Przeprowadzono również sondę wśród pracowników urzędu oraz osób odwiedzających. Ulotki rozdawano także na placu Wolności oraz ulicach sąsiadujących.

Aleksandra Siek - szkolny koordynator akcji

prawa dziecka 1prawa dziecka 2prawa dziecka 4