pfr logo podstawowePodkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. jest spółką samorządową i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP na Podkarpaciu. Jedynym udziałowcem PFR jest Województwo Podkarpackie.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wdraża instrumenty finansowe dla MŚP, ze środków zwrotnych wycofanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Spółka w głównej mierze jako fundusz pożyczkowy udziela pożyczek dla firm, ale również dysponuje innymi instrumentami takimi jak faktoring czy poręczenia. Jego zadaniem jest również wzmocnienie aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych z Podkarpacia, poprzez wzmocnienie ich pozycji, zwiększenie konkurencyjności i rozwijanie działalności gospodarczej. Zdywersyfikowany system Instrumentów Finansowych ma pomóc firmom w uzyskaniu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności gospodarczej oraz, co istotne, jest dostępny dla całego obszaru województwa podkarpackiego.

PFR Sp. z o.o. pragnie wspierać rozwój przedsiębiorczości na terytorium Podkarpacia, w związku z tym wzbogaca swoją ofertę skierowaną do przedsiębiorców z terenu województwa podkarpackiego.

Fundusz wprowadza do swojej oferty pożyczkę hipoteczną. Jest to pożyczka od 500 tys. do 1 mln zł na zakup nieruchomości. Okres finansowania do 10 lat z możliwością dokonywania miesięcznych spłat.

Uaktualniona została również oferta pożyczek obrotowych na bieżącą działalność dla podkarpackich przedsiębiorców. Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje następujące możliwości finansowania:

  • Pożyczki obrotowe od 1 tys. do 250 tys. złotych na 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny rok;
  • Pożyczki obrotowe od 10 tys. do 30 tys. złotych do 3 lat z możliwością miesięcznej spłaty;
  • Pożyczki obrotowe od 30 tys. do 500 tys. złotych do 5 lat z możliwością miesięcznej spłaty;
  • Pożyczki obrotowe od 300 tys. do 500 tys. złotych dla mikroprzedsiębiorstw do 7 lat z możliwością miesięcznej spłaty;

Oprocentowanie: nie niższe niż 2,87% ( zmienna stopa bazowa zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej – IBOR 1,87% + 1 p.p.)

Równocześnie Fundusz zachęca do korzystania z pozostałych swoich produktów, takich jak faktoring (pakiet 100 tys. zł ) oraz poręczenia.

Więcej informacji o ofercie na stronie http://www.pfr-podkarpackie.pl/oferta.html oraz profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/PodkarpackiFunduszRozwoju/

Dokumenty związane z ubieganiem się o finansowanie w Funduszu mogą Państwo pobrać ze strony: https://www.pfr-podkarpackie.pl/multimedia.html