nisko herbSzanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko


Ze względu na sytuację związaną z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) informuję, że:

  • Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Nisku informuje, że osoby potencjalnie narażone w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa SARS-CoV-2 proszone są o kontakt wyłącznie telefoniczny z numerem 15 841 20 10 od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7:30-15:05, a poza godzinami urzędowania z numerem alarmowym 695 477 970 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku celem objęcia nadzorem epidemiologicznym.

  • na terenie Gminy i Miasta Nisko do odwołania nie będą odbywały się żadne imprezy o charakterze masowym;

  • zawieszone zostają wszystkie zajęcia i imprezy kulturalne i sportowe odbywające się w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w obiektach sportowych na terenie Gminy i Miasta Nisko. Miejska Biblioteka Publiczna nie będzie wypożyczać książek do odwołania.

  • Urząd Gminy i Miasta Nisko, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej oraz Centrum Usług Wspólnych funkcjonują, z zachowaniem koniecznych zasad higieny.

  • W Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zawieszam do 11 kwietnia 2020 r. przyjmowanie deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami oraz załatwianie spraw związanych z wycinką drzew oraz wszystkich innych spraw, które nie mają charakteru pilnego. Informacja pod nr tel 15 841 55 20

  • W Urzędzie Stanu Cywilnego będą załatwiane tylko sprawy związane z wystawieniem aktu zgonu. Inne sprawy pod numerem telefonu 15 841 56 56. Sprawy związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi pod nr tel. 15 841 56 55.

  • Wejście do budynku Urzędu tylko przez drzwi główne
  • W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Nisku od wtorku 17 marca 2020 r. zawieszamy czasowo bezpośrednią obsługę mieszkańców.

    Urząd Gminy i Miasta w Nisku pracuje jak zwykle od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. W w/w godzinach urzędnicy pozostają do Państwa dyspozycji, ale w ograniczonym zakresie. W sprawach bardzo ważnych, możliwa będzie wizyta w urzędzie, ale tylko po uprzednim umówieniu się telefonicznym. W pilnych sprawach proszę kontaktować się pod numerami telefonów podanych na stronie www.nisko.pl

 

 

Jednocześnie informuję, że Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie całego kraju od 12 do 11 kwietnia br. https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu gminy i jednostek gminnych zwracam się z prośbą o ograniczenie do minimum liczby osób zaangażowanych w załatwianie spraw w tych instytucjach. Aby zminimalizować ryzyko ewentualnych zachorowań i rozprzestrzeniania się koronawirusa, zalecamy odwiedzanie placówek samodzielnie, bez osób towarzyszących, chyba że jest to konieczne do załatwienia określonej sprawy. Zachęcam do kontaktu telefonicznego i mailowego. Wszystkie dane kontaktowe do pracowników urzędów dostępne są na stronie https://nisko.pl/urzad-gminy-i-miasta/zalatwianie-spraw

Wszystkim mieszkańcom, w tym szczególnie osobom starszym, które są najbardziej narażone na ryzyko zachorowania, rekomenduję ograniczenie kontaktów w większych grupach ludzi. Jednocześnie zalecam przestrzeganie podstawowych zasad higieny rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Osoby starsze wymagające pomocy proszę o zgłaszanie się telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku pod numer telefonu 15 841 57 23, 15 841 22 34

Zachęcam do bieżącego śledzenia oficjalnej strony internetowej gminy www.nisko.pl, na której będą zamieszczane aktualne informacje związane z sytuacją w gminie.

Liczę na Państwa zrozumienie oraz zapewniam, że na bieżąco monitoruję sytuację epidemiologiczną i w ramach posiadanych kompetencji podejmę wszelkie konieczne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom naszej gminy.

 

Waldemar Ślusarczyk
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko