waznePrzypomnienie o obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie po powrocie do Polski.