ico info80Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że z dniem 16.05.2020 r. wznawia pracę Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szklarniowej w Nisku.

W trakcie dostarczania odpadów do PSZOK-u należy stosować się do zaleceń prowadzącego ten punkt i obowiązują wszystkie zalecenia powszechnie obowiązujące w tym odległości i środki zabezpieczające twarz.