ico info80Dysponenci grobów, których opłata za miejsce na cmentarzu utraciła ważność, lub osoby przez nich upoważnione, proszeni są o kontakt z administratorem Cmentarza

Komunalnego w Nisku. W przypadku braku opłaty, grób zostanie zlikwidowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administratorem cmentarza jest Pani Maria Dymowska.

Szczegółowe informacje, dotyczące stanu grobu można uzyskać po nr tel. 693 177 575

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Uchwała Nr XXV/260/08 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu

Cmentarza Komunalnego w Nisku przy ul. Głowackiego.