zmiana konkurs foto plakat

INFORMUJEMY, IŻ ZE WZGLĘDU NA DUŻE ZAINTERESOWANIE KONKURSEM "NIŻAŃSKIE PEJZAŻE" TERMIN NADSYŁANIA ZDJĘĆ ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO DNIA 15 LISTOPADA. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI DO DNIA 30 LISTOPADA. ZWYCIĘZCY KONKURSU ZOSTANĄ POWIADOMIENI O SPOSOBIE ODBIORU NAGRODY POPRZEZ POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ DO DNIA 15 GRUDNIA. NAGRODY NIE ODEBRANE DO DNIA 30 GRUDNIA PRZEPADAJĄ.

 POZOSTAŁE ZAPISY REGULAMINU KONKURSU POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

REGULAMIN KONKURSU "NIŻAŃSKIE PEJZAŻE" (.pdf)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI (.pdf)