ico info80Powiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na wybór realizatora w 2020r. pn:Program polityki zdrowotnej Gminy i Miasta Nisko w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej w latach 2019-2022”.