ico drwalBurmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że posiada do sprzedaży drewno średniowymiarowe. W wyniku drugiej licytacji pozostał do sprzedaży STOS NR 3 (naprzeciwko punktu PSZOK w Nisku).

STOS NR 3: S4 liściaste miękkie – 1 m³ (lipa), S4 liściaste twarde – 7 m³ (dąb czerwony), S2a dąb czerwony – 2 m³, cena stosu 1200 zł BRUTTO

Oferta kierowana jest dla podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą. Wszyscy zainteresowani mogą składać oferty kupna, w zaklejonych kopertach, budynku UGiM Nisko, w terminie od dnia 13 do 16 października 2020 r., do godziny 11:00. Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 16 października o godzinie 12:00, w sali nr 20.

W złożonej ofercie należy podać dane kontaktowe, NIP, numer telefonu i oferowaną cenę. Na kopercie należy dopisać „Licytacja drewna”. Płatność przelewu w ciągu 14 dni od wystawienia faktury. Sprzedawane drzewo jest do obejrzenia na terenie działki o numerze 1425/15 przy ul. Szklarniowej po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 15 8415 520.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Waldemar Ślusarczyk