reSzanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele, Wychowawcy
Pracownicy oświaty.
Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!

    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – święta wszystkich Nauczycieli i Pracowników oświaty, proszę przyjąć serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za dotychczasową pracę na rzecz społeczności szkolnych oraz za zaangażowanie i trud włożony w nauczanie i wychowywanie młodego pokolenia.
    Dyrektorom, Nauczycielom i Wychowawcom życzę zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw młodego pokolenia oraz  satysfakcji z odkrywania talentów.  Dzięki Państwa umiejętnościom stają się Oni wartościowymi ludźmi, otwartymi na świat i drugiego człowieka.  To piękne  i zarazem odpowiedzialne zadanie.

    Dziękuję Państwu za pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, za wspomaganie rodziców w odpowiedzialnym przygotowywaniu ich dzieci do dorosłego życia, za wysiłek włożony w organizację edukacji i wychowania młodego pokolenia Polaków. Sukcesy uczniów zawdzięczamy Państwa pracy  i zaangażowaniu.  Pragnę wyrazić głęboki szacunek dla Państwa działalności.
    Realizacja zadań szkoły nie byłaby możliwa bez udziału Pracowników niepedagogicznych. Dzisiaj za Państwa trud serdecznie dziękuję. Wszystkim Pracownikom szkół i placówek  dziękuję za pomoc w budowaniu lokalnej oświaty spełniającej społeczne potrzeby i oczekiwania rodziców oraz  uczniów.
    Życzę, aby Państwa twórcza energia pozwoliła na realizację wszystkich planów i zamierzeń, a praca w oświacie była źródłem satysfakcji.
    Rodzicom życzę cierpliwości, natomiast uczniom  motywacji w zdobywaniu wiedzy. Jesteście najważniejszym elementem systemu edukacji. Wierzę, że prowadzeni przez swoich nauczycieli i wychowawców realizujecie swoje pasje, odkrywacie talenty i życzę by nigdy nie zabrakło Wam sił i odwagi w pogoni za marzeniami.
    W tym trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii, niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za wychowanie dzieci  i młodzieży.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko